Viktig info med anledning av Corona

Mar
12

A-personal ser allvarligt på spridningen av Coronaviruset och vill därför informera om att vi gör allt vi kan för att förhindra spridning så att våra konsulter och kunder kan känna sig trygga. Vi håller oss uppdaterade och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att vidta åtgärder därefter.

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Vi uppmanar alla anställda att följa de direktiv som berörda myndigheter lämnar och att man om man misstänker att man drabbats kontaktar sjukvården omgående. Vi uppmanar anställda att omgående kontakta oss på A-personal vid sjukdom eller kontakt med någon som är sjuk.

För att förhindra spridning uppmanar vi till en fortsatt noggrann hygien, det vill säga tvätta händerna ofta (tvål och vatten), nys och hosta i armvecket och om du känner dig sjuk stanna hemma.

Top