Våra ledstjärnor

Våra ledstjärnor

Det som styr och genomsyrar vårt dagliga arbete är Kvalitet, Affärsmässighet, Engagemang, Tillgänglighet och Mänskliga värden.

Kvalitet

Rätt person på rätt plats. Vi säkerställer att personalen har kompetens enligt kravprofil och vi arbetar med kontinuerliga uppföljningar av hur det går för våra konsulter ute på deras uppdrag.

Affärsmässighet

Att ta ansvar och leverera värde och lönsamhet för alla parter.

Engagemang

Vi engagerar oss och sätter  oss in i varje uppdrag och organisation för att få en bred och god förståelse för hela verksamheten och för att kunna bistå våra uppdragsgivare på både tjänsteman- och kollektivsidan. Vi engagerar oss även i våra konsulters välmående och utveckling.

Tillgänglighet

Att vara tillgängliga, närvarande och mycket på plats ute hos våra kunder. Detta för att snabbt och enkelt kunna fånga upp nyanser av behov samt finnas till hands för både kunder och konsulter. Vi har även ett Jour-nr vi nås på för akuta personalbehov utanför kontorstid.

Mänskliga värden

Vi sätter stort värde på att människorna och personliga relationer vi arbetar med ombesörjs och lyfts fram i alla led.