Lite tips inför Intervju

När du blivit inbokad till intervju har rekryteraren gjort en preliminär bedömning och uppskattning om att du potentiellt kan vara rätt person för tjänsten. Alla intervjuer är olika, men rent generellt vill rekryteraren säkerställa dina yrkesmässiga kvalifikationer och kompetenser samt få en uppfattning om vem du är som person i arbetslivet och till viss del även privat. Det är fullt naturligt att vara nervös inför en intervju, och det vet rekryteraren om. Så var inte nervös över att du känner dig nervös. Det brukar släppa när samtalet väl är igång.

Inför intervjun är det alltid lönsamt att vara förberedd genom att bl a ha läst igenom annonsen en extra gång och att du har tänkt igenom varför just Du är rätt person för tjänsten. Rekryteraren kommer vilja veta varför du söker tjänsten och vad just Du kan bidra med både vad gäller yrkesmässiga kvalifikationer och personligen. Var det länge sen du skrev ditt CV eller personliga brev så läs igenom även dessa en extra gång eftersom mycket av det ni pratar om på intervjun grundar sig i det du skrivit och lyft fram där.

När det är dags för själva intervjun så tänk på att vara i tid. Att vara i lagom tid är det bästa, dvs inte för långt innan och inte för sent. Skulle du blir försenad så ring och meddela. Visa att du respekterar arbetsgivarens/rekryterarens tid.

Ta med dig dina tidigare yrkes- och/eller studiebevis, handlingar, körkort, eventuellt truckkort etcetera då rekryteraren kan vilja se dessa och eventuellt ta kopior. Ta även med eventuella skriftliga referenser och förbered kontaktuppgifter till muntliga referenser som rekryteraren kan ta kontakt med efter intervjun för att höra om hur det fungerat på din/dina tidigare arbetsplatser.  Har du dina handlingar, papper och referenser i ordning och med dig till intervjun så ger du ett ordningsamt intryck.

Vid själva intervjun brukar arbetsgivaren/rekryteraren inleda med att kort berätta om tjänsten. Ställ gärna frågor under intervjun om du inte har fått svar på det du undrar över vid intervjuns början. Därefter så var beredd på att under ett par minuter presentera dig själv och vem du är. Därefter brukar arbetsgivaren/rekryteraren föra en dialog och ställa frågor kring det du skrivit i ditt CV och personliga brev, exempelvis varför du slutat på din förgående arbetsplats, hur dina planer för närmsta framtiden ser ut, vad du har för förväntningar på tjänsten om det är så att du skulle få den, vad som motiverar och driver dig i ditt arbete, hur du arbetar på egen hand eller i team, vem du är privat, intressen etcetera. Ta gärna med dig något att skriva på och en penna så du själv kan anteckna vid behov. Det ger ett intresserat och seriöst intryck samt att du kan gå tillbaka till dina noteringar efter intervjun om du behöver.