Rekryteringsprocess

Rekryteringsprocessen är i princip densamma oavsett du som uppdragsgivare valt bemanning, rekrytering eller hyrköp som er personallösning. Den anpassas efter ert specifika behov och önskemål, men vi startar alltid med ett uppstartsmöte och behovsanalys för att vi ska få en tydlig insikt i vad det är ni behöver. Efter detta sammanfattas behovet i en kravprofil med erfarenhet, utbildning och kompetenser som ni söker i er nya medarbetare.

Därefter utformas annonser och annonsering sker genom utvalda annonseringskanaler. Efter hand som ansökningar kommer in gör vi ett första urval och kontaktar kandidater för en första intervju, vilken oftast är via telefon. De kandidater som kvalificeras vidare bokas in för djupintervju. Efter intervjuerna utför vi bakgrundskontroll såsom referenstagningar och utdrag ur belastningsregister, samt ställer samman kandidatpresentationer för slutliga kandidater att presentera för er. Efter att kandidat rekryterats eller påbörjat sitt uppdrag hos er genom bemanning eller hyr-köp så gör vi en uppföljning. För oss är det viktigt att både Ni och kandidaten är nöjda, och vi erbjuder därför en rekryteringsgaranti.