Auktoriserat företag

Auktoriserat företag

Vi är sedan start auktoriserade genom Kompetensföretagen inom både bemanning och rekrytering. Det innebär att vi uppfyller de högt ställda kraven från Branschorganisationen Kompetensföretagen, och att vi följer lagar och regler vilket såklart är en trygghet för både våra kunder och medarbetare.

Auktorisationen uppdateras årligen och omfattar krav på bland annat etiska regler, jämställdhet, medlemskap i Kompetensföretagen, kollektivavtal, allmänna leveransvillkor, ansvarsförsäkring och att vi omfattas av bokföringslagen.

 

Kompetensföretagens Etiska regler

Kundansvar

Vi säkerställer diskretion om förhållanden hos kundföretag

Kandidatansvar

Vi gör urval endast utifrån kompetens.

Vi utför bakgrundskontroller och tar referenser endast i samtycke med kandidaten.

Klientansvar

Vi behandlar information om den enskildes personliga förhållanden konfidentiellt och delger inte annan utan den enskildes samtycke.

Medarbetaransvar

Vi väljer medarbetare endast efter kompetens – inga godtyckliga kriterier. Vi tillämpar anställnings- /arbetsvillkor som avtalats i branschen.

Branschansvar

Vi respekterar våra konkurrenters affärsrelationer och söker främja fri och öppen konkurrens genom korrekt och affärsmässigt agerande i förhållande till andras avtalsrelationer. Vi säkerställer underleverantörers och samarbetspartners seriositet.

Partansvar

Vi medverkar till utveckling av kollektivavtal och motsvarande spelregler. Vi förhåller oss neutrala vid arbetsmarknadskonflikter.

Samhällsansvar

Vi bidrar till branschens goda rykte bland myndigheter och organisationer. Vi verkar för utveckling av samhälleliga regleringar på arbetsmarknaden.

 

Läs mer om innebörden av auktorisation på kompetensföretagens webbplats.